Marieke Hilbrants
Life- en stiefcoaching

Liefde in de praktijk

‘We raken in onze relaties niet in de problemen doordat we onze liefde niet vaak genoeg uitspreken, maar juist doordat we onze liefde te weinig in de praktijk brengen’

Een van de kenmerken van een samengesteld gezin is dat er sprake is van een fundament van verdriet, door het verlies van een kerngezin door scheiding of overlijden van een van de ouders. In het geval van scheiding is het mislukken van een relatie die ooit vol goede bedoelingen begon altijd pijnlijk. Daarnaast brengen één of beide partners kinderen mee in het nieuwe gezin. Een nieuw fundament van liefde tussen de nieuwe partners is belangrijk, niet alleen voor het slagen van de relatie, maar ook voor het slagen van het nieuwe gezin. Voor de kinderen is het essentieel dat de partners een sterke band hebben en de liefde kunnen laten doorvloeien. Kortom, breng jullie liefde in de praktijk; stel je zo kwetsbaar mogelijk op, toon vertrouwen, genegenheid en respect.