Marieke Hilbrants
Life- en stiefcoaching

Uw Privacy

Marieke Hilbrants Life- en Stiefcoaching hecht grote waarde aan de privacy van haar (ex-)cliënten.

Hiermee wordt u geïnformeerd over de omgang van privacy en het verwerken van (uw) persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht die deze informatie voorschrijft.


Website

De website mariekehilbrants.nl is beveiligd met het zogenaamde SSL-certificaat.

SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. Een SSL-certificaat is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw internetbrowser, aan de S in https:// in de adresbalk en te herkennen aan de groene kleur van naam van het bedrijf in de adresbalk.

Voor u betekent dit dat vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld de gegevens die u via de e-mail link verstuurt, versleuteld wordt verzonden.

Daarmee voldoet de site aan de hoogste standaard en eisen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een statistiekenprogramma dat relevante informatie over bezoeken op de website geeft. Deze informatie wordt geanonimiseerd verwerkt.

Het doel hiervan is de website te optimaliseren of meer gerichte informatie op de site te zetten.


Persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, één of meer gesprekken heeft en/of traject volgt, legt Marieke Hilbrants Life-en Stiefcoaching deze gegevens vast. Het doel van de verwerking van de gegevens is om u als de cliënt te kunnen helpen.

Tijdens een traject worden er aantekeningen gemaakt en maximaal een jaar bewaard. Deze gegevens worden zodanig gearchiveerd dat alleen de coach deze gegevens in kan zien. Aan het einde van een traject wordt gevraagd een Verklaring coachtraject te ondertekenen. Hierop staat vermeld wie het traject heeft doorlopen en wie de begeleider was, het aantal sessies en het tijdsbestek.

Zonder toestemming van de cliënt worden de gegevens niet aan derden verstrekt. Aan naaste familie wordt eveneens geen informatie verstrekt.